เทคนิคการใช้งานโปรแกรม Zoom

ให้นักเรียนศึกษาการใช้งานโปรแกรม

สอนการใช้งาน Google Classroom


แนะนำ Google Classroom สำหรับอาจารย์


วิธีสมัครใช้ Gmail บนมือถือ